Øyer-Tretten Lions Club

Øyer-Tretten Lions Club

Publisert av Bjørn Tollefsrud den 25.08.21. Oppdatert 17.02.22.

Først litt historikk om klubben:

Senhøsten 1972 innkalte Rolf Simensen og Ingolf Ottvik fra LC Lillehammer et tjuetalls personer til møte på Øyer pensjonat for å lodde stemningen for en klubb i vår kommune. De fleste viste interesse for å danne og å være med i en klubb for Øyer og Tretten. Vår fadderklubb ble Lions Club Lillehammer, og vår klubb fikk dobbeltnavnet Lions Club Øyer – Tretten.

Klubben ble chartret 25. mai 1973, og dette ble så feiret med en fest på Glomstad pensjonat 8. juni. Her deltok også ektefeller og representanter for fadderkubben.
Leif Myraker ble valgt til klubbens første president. Med seg i styret hadde han Ottar Arneberg som sekretær og John Thorsrud som kasserer. (Teksten her er hentet fra vårt 40 års jubileumsskriv, skrevet av Lars Erik Høgvold).

Dagens Lionsklubb:
I dag har vi i Lionsklubben 23 medlemmer fra alle deler av befolkningen og det er en organisasjon for både kvinner og menn. Vi har medlemsmøte hver tredje tirsdag i måneden,  fra september til juni, og de holdes på Hunderfossen Hotell & Resort (Fossekroa). På møtene inviterer vi interessante foredragsholdere, eller vi besøker bedrifter og institusjoner.

Mange kjenner Lions gjennom gjennom vår årlige Tulipanaksjon og vår nasjonale Lions Røde Fjær aksjon. Vår viktigste inntekstskilde er Lionskalenderen som alle husstandene i kommunen mottar, vedlagt en oppfordring om å betale for den.

Lions-organisasjonen har på verdensbasis felles visjon, mål og etisk norm. En setning i Lions etiske norm er : ”Hjelpe de som trenger det”. Dette gjør at vi engasjerer oss i tiltak og hjelpeprosjekt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempelvis støtter vi Kulturskolen og Skolekorpset lokalt med faste årlige bidrag. I løpet av ett år bevilger vi ca. 60 000 kroner til lokale foreninger og arrangementer i Øyer kommune.